Niels Brock - H2/HB66 Årene 1964 -1966

1. TRYK F11 ... og få fuld skærm

1. Når du er færdig med siden - TRYK F11 igen

HB 66 en tur på Øresund 3.5.2016
50 års JUBI 2016
Vi fejrede dagen - 14 friske gutter - med en tur på Skonnerten Mira. Og i strålende sol havde vi 5 dej-lige timer sammen på Øresund, hvor vi mindedes gamle dage. Se mere her
SIDSTE NYT - SENESTE TILFØJELSER - SE NEDENFOR
Opdatering: 18.04.19

OBS. Ændring pr. den 18.04.2019:
Ny adresse for Bjarne samt sider fra 2019's begivenhed.
Se forsiden og under arrangementer. 


Og notér også datoer for de kommende
arrangementer for 2020 + 21 + 22.
(se næste kolonne her på forsiden).

 

OBS! OBS! Flere afsnit har underafsnit - så pas på du ikke går glip af en side eller to.

Redaktøren bliver glad for din repons
Udfyld det store felt og tryk på "Send-knappen"
DE GAMLE REDAKTØRER:


Per :: 44 48 36 19 :: 40 28 10 92 :: per@duelund.pm ::

Jens:: 40 18 07 50 :: k@mpmann.dk
 
Oplysninger efterlyses
Hjælp redaktørerne
Gode HB66'er!
 
Send os et par ord med det du kan huske fra tiden på Niels Brock:
  • om vore teaterture i Falko-nercentret iført smoking
  • om vore lærere - hvad de hedder og hvad du i øvrigt kan huske om dem.
  • om tiden på Niels Brock - anekdoter
  • om vore ture til Carlsberg
  • om vore tidlige HB-fester mens vi gik på Brock
  • om vore fester i Studenterforeningen
  • om ferien i 2005
  • om eksamen
  • o.s.v.
Og ikke mindst: Sørg for at vedhefte en masse billeder, men ikke i en skøn forvirring. Sørg for at de er ordnet - år for år, så vi ikke får alt for store problemer med at sortere materialet.
 
Og så naturligvis stof til din egen personlige side 
 
Send dit stof og dine billeder til: k@mpmann.dk 
 
Bank- og Sparekassemuseet 16.04.2019
Tirsdag den 16. april 2019 kl. 10:50
Til trods for at museet officielt havde lukket på grund af en renovering af loftadskillelsen mellem etagerne og først ville åbne op til kulturnatten, fik vi alligevel en fin og lærerig rundvisning og et fremragende foredrag om C.F. Tietgen af museets mangeårige medarbejder og Tietgen-specialist Poul Jensen.

Vi besigtigede en kopi af en bankfilial med den gamle skranke samt to af Tietgens mindestuer, hvor vi bl.a. kunne få lov "at røre ved hans skrivebord."
HB66 mødes de næste gange:

DU KAN ALLEREDE NU NOTERE DATOEN
FOR DE KOMMENDE ARRANGEMENTER:


2020 torsdag den 23. april
2021 fredag den 23. april
2022 fredag den 22. april (OBS!) 

Klassens elever
H2 - HB
HB-elever 53 år efter eksamen: En tur til foredrag om Tietgen
Bjarne Henriksen
Jens Ulrik Mouritzen
Gunnar Qvist
Axel Ingemann Sørensen
Mogens Thygesen
Peter Mackeprang
Peter Møhl (+)
Benny Georg Pedersen
Leif William Petersen
Jens Agerbak
Knud Schierbeck
Jens Kampmann
Jørn Luckmann
Lennart Graae (+)
Erling Sondrup (+)
John Allan Uffe
Per Duelund
Finn Riise (+ 23.09.2012)
Torben Jørgensen
Erik Wilhjelm Kjær
Ulrich Tessum
Dan Larsen

Senere i HB kom Leif Sølling (+ 2012) og Jens Lippmann til, men han, Jens Agerbak og Dan Larsen deltager ikke i vore klassearrangementer ligesom Torben Jørgensen fra første færd har meldt fra.

Er navnet med rødt, betyder det et direkte link til personens egen side - klik f.eks. på Per, og du går direkte ind på hans personlige side. Og HUSK: Du er selv herre over, hvad der står på din egen side.

(+) Afgået ved døden
I 1965
Årene 1964-66
Aktieanalyse
Af ganske uforståelige grunde steg Carlsbergs aktier ganske markant i perioden august 1964 til juni 1966. Herefter kom aktiekursen ud i et alvorligt uvejr på grund af svigtende omsætning. 
HJÆLP REDAKTØRERNE - SEND BÅDE STOF OG BILLEDER (helst jpg.filer)
God stemning og smuk sol ombord på Mira den 3. maj 2016.
:: Kontakt :: Per : 40 28 10 92 : per@duelund.pm :: Jens : 40 18 07 50 : k@mpmann.dk :
Lav din egen hjemmeside med mono.net